ROMAND JUICY LASTING TINT VERSION 2

168.000 

Bảng màu son có 4 màu, đủ các tone cho bạn chọn. Hãy ghé cửa hàng ngay nào!

Màu 10 Nudy Peanut

Màu 11 Pink Pumpkin

Màu 12 Cherry Bomb

Màu 13 Eat Dotori